top of page

Privacy Verklaring

Gegevensbescherming

Met ingang van 10 november 2020

Inhoud overzicht

Verantwoordelijk persoon

Daniela Tchinitchian
Doverau 49
6467 HH Kerkrade
Nederland

E-mailadres: danny.tchini@gmail.com

Overzicht van de verwerking

Het volgende overzicht geeft een overzicht van de soorten gegevens die worden verwerkt en de doeleinden van hun verwerking en verwijst naar de betrokkenen.

Soorten verwerkte gegevens

 • Inventarisgegevens (bijv. Namen, adressen).

 • Inhoudsgegevens (bijv.invoer in online formulieren).

 • Contactgegevens (bijv. E-mail, telefoonnummers).

 • Meta- / communicatiegegevens (bijv. Apparaatinformatie, IP-adressen).

 • Gebruiksgegevens (bijv. Bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden).

Categorieën van betrokkenen

 • Communicatiepartner.

 • Gebruikers (bijv. Websitebezoekers, gebruikers van onlinediensten).

Doeleinden van verwerking

 • Contactverzoeken en communicatie.

 • Remarketing.

 • Bereikmeting (bijv. Toegangsstatistieken, herkenning van terugkerende bezoekers).

 • Tracking (bijv. Interesse- / gedragsprofilering, gebruik van cookies).

Relevante rechtsgrondslagen

Hieronder delen we de rechtsgrondslag van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op basis waarvan we de persoonsgegevens verwerken. Houd er rekening mee dat naast de voorschriften van de AVG, de nationale gegevensbeschermingsvereisten in uw of ons land van verblijf en domicilie van toepassing kunnen zijn. Als in individuele gevallen meer specifieke rechtsgrondslagen relevant zijn, zullen wij u hierover informeren in de privacyverklaring.

 • Vervulling van contracten en precontractuele onderzoeken (Art. 6 (1) zin 1 lit. respectievelijk.

 • Gerechtvaardigde belangen (Art. 6 Par. 1 S. 1 lit. f AVG) - Verwerking is noodzakelijk om de gerechtvaardigde belangen van de verantwoordelijke persoon of een derde te beschermen, tenzij de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene, die persoonsgegevens beschermen Gegevens vereisen, overheersen.

Verstrekking van het online aanbod en webhosting

Om ons online aanbod veilig en efficiënt te kunnen aanbieden, maken we gebruik van de diensten van een of meer webhostingproviders, vanaf wiens (of door hen beheerde) servers toegang kan worden verkregen tot het online aanbod. Voor deze doeleinden kunnen we infrastructuur- en platformservices, rekencapaciteit, opslagruimte en databaseservices gebruiken, evenals beveiligingsservices en technisch onderhoud.

De gegevens die worden verwerkt als onderdeel van de levering van het hostingaanbod, kunnen alle informatie bevatten met betrekking tot de gebruikers van ons online-aanbod die wordt gegenereerd in het kader van gebruik en communicatie. Dit omvat regelmatig het IP-adres dat nodig is om de inhoud van online aanbiedingen aan browsers te kunnen leveren, en alle vermeldingen in ons online aanbod of vanaf websites.

Verzameling van toegangsgegevens en logbestanden: wij (of onze webhostingprovider) verzamelen gegevens over elke toegang tot de server (zogenaamde serverlogbestanden). De serverlogbestanden kunnen het adres en de naam bevatten van de websites en bestanden die zijn geopend, de datum en tijd van de toegang, de hoeveelheid overgedragen gegevens, melding van succesvolle toegang, browsertype en -versie, het besturingssysteem van de gebruiker, verwijzende URL (de eerder bezochte pagina) en, in de regel, IP Adressen en de aanvragende provider horen.

De serverlogbestanden kunnen enerzijds worden gebruikt voor veiligheidsdoeleinden, bijvoorbeeld om overbelasting van de server te voorkomen (vooral in het geval van abusieve aanvallen, zogenaamde DDoS-aanvallen) en anderzijds om de belasting van de server en zijn stabiliteit te verzekeren.

 • Verwerkte gegevenstypen: inhoudsgegevens (bijv. Invoer in online formulieren), gebruiksgegevens (bijv. Bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden), meta / communicatiegegevens (bijv. Apparaatinformatie, IP-adressen).

 • Betrokken personen: gebruikers (bijv. Websitebezoekers, gebruikers van onlinediensten).

 • Rechtsgrondslag: gerechtvaardigde belangen (art. 6 lid 1 S. 1 lit. f AVG).

contact

Wanneer u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via het contactformulier, e-mail, telefoon of via sociale media), worden de gegevens van de vragende persoon verwerkt, voor zover dit nodig is om de contactvragen en eventueel gevraagde maatregelen te beantwoorden.

Het beantwoorden van contactvragen in het kader van contractuele of precontractuele relaties wordt uitgevoerd om aan onze contractuele verplichtingen te voldoen of om (pre) contractuele vragen te beantwoorden en anderszins op basis van legitieme belangen bij het beantwoorden van de vragen.

 • Verwerkte gegevenstypen: inventarisgegevens (bijv. Namen, adressen), contactgegevens (bijv. E-mail, telefoonnummers), inhoudsgegevens (bijv. Invoer in online formulieren).

 • Betrokken personen: communicatiepartner.

 • Doeleinden van verwerking: contactverzoeken en communicatie.

 • Rechtsgrondslag: nakoming van het contract en precontractuele vragen (art. 6 lid 1 S. 1 lit. b. AVG), gerechtvaardigde belangen (art. 6 lid 1 S. 1 lit. f AVG).

Aanwezigheid in sociale netwerken (sociale media)

We zijn online aanwezig binnen sociale netwerken en verwerken in deze context gebruikersgegevens om te communiceren met de daar actieve gebruikers of om informatie over ons aan te bieden.

Wij wijzen u erop dat gebruikersgegevens buiten de Europese Unie kunnen worden verwerkt. Dit kan risico's voor de gebruiker opleveren, omdat het bijvoorbeeld moeilijker kan worden om de rechten van de gebruikers af te dwingen.

Bovendien worden de gegevens van de gebruikers binnen sociale netwerken meestal verwerkt voor marktonderzoek en reclamedoeleinden. Op basis van gebruikersgedrag en de daaruit voortvloeiende interesses van de gebruiker kunnen bijvoorbeeld gebruiksprofielen worden aangemaakt. De gebruiksprofielen kunnen op hun beurt gebruikt worden om bijvoorbeeld advertenties binnen en buiten de netwerken te plaatsen die vermoedelijk aansluiten bij de interesses van de gebruikers. Voor deze doeleinden worden cookies meestal op de computer van de gebruiker opgeslagen, waarin het gebruiksgedrag en de interesses van de gebruiker worden opgeslagen. Bovendien kunnen gegevens worden opgeslagen in de gebruiksprofielen, ongeacht de apparaten die door de gebruikers worden gebruikt (vooral als de gebruikers lid zijn van de respectieve platforms en erop zijn ingelogd).

Voor een gedetailleerde beschrijving van de respectieve vormen van verwerking en de mogelijkheden voor bezwaar (opt-out), verwijzen we naar de gegevensbeschermingsverklaringen en informatie verstrekt door de exploitanten van de respectieve netwerken.

In het geval van informatieverzoeken en het doen gelden van rechten van betrokkenen, wijzen wij erop dat deze het meest effectief bij de aanbieders kunnen worden ingediend. Alleen de providers hebben toegang tot de gegevens van de gebruikers en kunnen passende maatregelen nemen en informatie verstrekken. Mocht u toch nog hulp nodig hebben, dan kunt u contact met ons opnemen.

Facebook: we zijn samen met Facebook Ireland Ltd. verantwoordelijk voor het verzamelen (maar niet de verdere verwerking) van gegevens van bezoekers aan onze Facebook-pagina (zogenaamde "fanpagina"). Deze gegevens omvatten informatie over de soorten inhoud die gebruikers bekijken of gebruiken, of de acties die ze ondernemen (zie "Dingen die jij en anderen doen en verstrekken" in het Facebook-gegevensbeleid: https: // www.facebook.com/policy ), evenals informatie over de apparaten die door de gebruikers worden gebruikt (bijv.IP-adressen, besturingssysteem, browsertype, taalinstellingen, cookiegegevens; zie onder "Apparaatinformatie" in de verklaring over het gegevensbeleid van Facebook: https://www.facebook.com/policy ). Zoals uitgelegd in de Facebook-gegevensrichtlijn onder "Hoe gebruiken we deze informatie?", Verzamelt en gebruikt Facebook ook informatie om analytische diensten aan te bieden, zogenaamde "Page Insights", voor website-exploitanten, zodat zij informatie kunnen verkrijgen over hoe mensen hun pagina's gebruiken. en interactie hebben met de inhoud die aan hen is gekoppeld. Met Facebook hebben we een speciale overeenkomst gesloten ("Informatie over pagina-inzichten", https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum ), waarin met name is geregeld welke beveiligingsmaatregelen Facebook in acht moet nemen en welke Facebook zelf heeft ermee ingestemd de rechten van de betrokkene na te komen (dwz gebruikers kunnen bijvoorbeeld rechtstreeks informatie of verwijderingsverzoeken naar Facebook sturen). De rechten van gebruikers (in het bijzonder op informatie, verwijdering, bezwaar en klacht bij de verantwoordelijke toezichthouder) worden niet beperkt door de overeenkomsten met Facebook. Meer informatie is te vinden in de "Informatie over pagina-inzichten" ( https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data ).

 • Verwerkte gegevenstypen: inventarisgegevens (bijv. Namen, adressen), contactgegevens (bijv. E-mail, telefoonnummers), inhoudsgegevens (bijv. Invoer in online formulieren), gebruiksgegevens (bijv. Bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden), meta- / communicatiegegevens (bijv. Apparaat Informatie, IP-adressen).

 • Betrokken personen: gebruikers (bijv. Websitebezoekers, gebruikers van onlinediensten).

 • Doeleinden van verwerking: contactvragen en communicatie, tracking (bijv. Interesse- / gedragsgerelateerde profilering, gebruik van cookies), remarketing, bereikmeting (bijv. Toegangsstatistieken, herkenning van terugkerende bezoekers).

 • Rechtsgrondslag: gerechtvaardigde belangen (art. 6 lid 1 S. 1 lit. f AVG).

Gebruikte services en serviceproviders:

Verwijderen van gegevens

De door ons verwerkte gegevens worden verwijderd in overeenstemming met de wettelijke vereisten zodra de toestemming voor verwerking wordt ingetrokken of andere toestemmingen niet langer van toepassing zijn (bijvoorbeeld als het doel van de verwerking van deze gegevens niet langer van toepassing is of niet vereist is voor het doel).

Als de gegevens niet worden verwijderd omdat ze nodig zijn voor andere en wettelijk toegestane doeleinden, wordt de verwerking ervan beperkt tot deze doeleinden. Dit betekent dat de gegevens worden geblokkeerd en niet voor andere doeleinden worden verwerkt. Dit geldt bijvoorbeeld voor gegevens die om commerciële of fiscale redenen moeten worden bewaard of waarvan de opslag noodzakelijk is om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen of om de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon te beschermen.

Meer informatie over het verwijderen van persoonlijke gegevens vindt u ook in de individuele gegevensbeschermingsinformatie van deze gegevensbeschermingsverklaring.

Wijziging en update van de gegevensbeschermingsverklaring

We vragen u om u regelmatig te informeren over de inhoud van onze gegevensbeschermingsverklaring. We zullen de gegevensbeschermingsverklaring aanpassen zodra de wijzigingen in de door ons uitgevoerde gegevensverwerking dit noodzakelijk maken. We zullen u informeren zodra de wijzigingen uw deelname (bijv. Toestemming) of een andere individuele kennisgeving vereisen.

Als we in deze gegevensbeschermingsverklaring adressen en contactgegevens van bedrijven en organisaties verstrekken, houd er dan rekening mee dat de adressen in de loop van de tijd kunnen veranderen en vraag u de informatie te controleren voordat u contact met ons opneemt.

Rechten van betrokkenen

Als betrokkene heeft u verschillende rechten onder de AVG, die met name voortvloeien uit Art. 15 tot 21 AVG:

 • Recht van bezwaar: u heeft het recht om, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, die is gebaseerd op artikel 6, lid 1, lit. e of f DSGVO vindt plaats om bezwaar te maken; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. Als de persoonlijke gegevens over u worden verwerkt om direct mail te beheren, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben met het oog op dergelijke advertenties; dit geldt ook voor profilering, voor zover het verband houdt met dergelijke directe reclame.

 • Herroepingsrecht voor toestemming: u heeft het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken.

 • Recht op informatie: u hebt het recht om bevestiging te vragen of de gegevens in kwestie worden verwerkt en om informatie over deze gegevens op te vragen, evenals verdere informatie en een kopie van de gegevens in overeenstemming met de wettelijke vereisten.

 • Recht op correctie: in overeenstemming met de wettelijke vereisten, hebt u het recht om de voltooiing van de gegevens over u of de correctie van onjuiste gegevens over u te verzoeken.

 • Recht op verwijdering en beperking van de verwerking: in overeenstemming met de wettelijke vereisten, hebt u het recht om te verzoeken dat de gegevens die op u betrekking hebben onmiddellijk worden verwijderd of, als alternatief, om te verzoeken dat de verwerking van de gegevens wordt beperkt in overeenstemming met de wettelijke vereisten.

 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid: u hebt het recht om gegevens over u die u ons hebt verstrekt in overeenstemming met de wettelijke vereisten in een gestructureerd, algemeen en machinaal leesbaar formaat te ontvangen of om te verzoeken dat deze aan een andere verantwoordelijke persoon worden overgedragen.

 • Klacht bij de toezichthoudende autoriteit: In overeenstemming met de wettelijke vereisten heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van uw gewone verblijfplaats, uw werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk, als u van mening bent dat de verwerking van de gegevens die u betreffen persoonsgegevens zijn in strijd met de AVG.

Definities van termen

Dit gedeelte geeft u een overzicht van de termen die in deze gegevensbeschermingsverklaring worden gebruikt. Veel termen zijn ontleend aan de wet en worden voornamelijk gedefinieerd in art. De wettelijke definities zijn bindend. De volgende toelichtingen zijn daarentegen primair bedoeld om te begrijpen. De termen zijn alfabetisch gesorteerd.

 • Persoonsgegevens: "Persoonsgegevens" zijn alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna "betrokkene"); Een natuurlijke persoon wordt als identificeerbaar beschouwd die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, in het bijzonder door middel van toewijzing aan een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator (bijv. Cookie) of een of meer bijzondere kenmerken, die de fysieke, fysiologische, genetische, psychologische, economische, culturele of sociale identiteit van deze natuurlijke persoon tot uitdrukking brengen.

 • Bereikmeting: Bereikmeting (ook wel webanalyse genoemd) wordt gebruikt om de stroom bezoekers naar een online aanbod te evalueren en kan het gedrag of de interesses van bezoekers meenemen in bepaalde informatie, zoals de inhoud van websites. Met behulp van de bereikanalyse kunnen website-eigenaren bijvoorbeeld zien op welk moment bezoekers hun website bezoeken en in welke content ze geïnteresseerd zijn. Hierdoor kunt u bijvoorbeeld de inhoud van de website beter afstemmen op de behoefte van uw bezoekers. Voor bereikanalyse worden vaak pseudonieme cookies en webbakens gebruikt om terugkerende bezoekers te herkennen en zo nauwkeurigere analyses van het gebruik van een online aanbod te krijgen.

 • Remarketing: Men spreekt van "remarketing" of "retargeting" als er bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden wordt opgemerkt in welke producten een gebruiker op een website geïnteresseerd was om de gebruiker op andere websites aan deze producten te herinneren, bijvoorbeeld in advertenties.

 • Tracking: Men spreekt van "tracking" wanneer het gedrag van gebruikers over meerdere online aanbiedingen heen te traceren is. Gedrags- en interesse-informatie met betrekking tot de gebruikte online aanbiedingen wordt in de regel opgeslagen in cookies of op servers van de tracking technologie providers (zogenaamde profilering). Deze informatie kan vervolgens worden gebruikt om gebruikers bijvoorbeeld advertenties te laten zien die waarschijnlijk overeenkomen met hun interesses.

 • Verantwoordelijk: "Verantwoordelijk" is de natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, instelling of ander orgaan die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden en middelen voor het verwerken van persoonsgegevens.

 • Verwerking: "Verwerking" is elk proces dat wordt uitgevoerd met of zonder de hulp van geautomatiseerde processen of een dergelijke reeks processen in verband met persoonlijke gegevens. De term is breed en omvat praktisch elke behandeling van gegevens, of het nu gaat om het verzamelen, evalueren, opslaan, verzenden of verwijderen.

bottom of page