top of page

IMPRESSUM

afdruk

Informatieplicht volgens § 5 TMG.

 

Daniela Tchinitchian

Doverau 49,
6467 HH Kerkrade,
Nederland

Het is een feit dat u zich geen zorgen hoeft te maken.

EU-geschillenbeslechting

In overeenstemming met de regeling voor online geschillenbeslechting in consumentenzaken (ODR-verordening), willen wij u informeren over het online geschillenbeslechtingsplatform (OS-platform).
Consumenten hebben de mogelijkheid om klachten in te dienen bij het online platform voor geschillenbeslechting van de Europese Commissie op http://ec.europa.eu/odr?tid=321229964 . U vindt de benodigde contactgegevens hierboven in onze juridische kennisgeving.

We willen er echter op wijzen dat we niet bereid of verplicht zijn om deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een consumentenarbitragecommissie.

Aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website

We zijn voortdurend bezig met het ontwikkelen van de inhoud van deze website en streven ernaar om correcte en actuele informatie te verstrekken. Volgens sectie 7 (1) van de Telemedia Act (TMG) zijn wij als dienstverlener verantwoordelijk voor onze eigen informatie die wij verstrekken voor gebruik in overeenstemming met de algemene wetten. Helaas kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid van alle inhoud op deze website, zeker niet voor die van derden. Als dienstverlener in de zin van artikel 8 tot en met 10 zijn wij niet verplicht om toezicht te houden op de door u verzonden of opgeslagen informatie of om omstandigheden te onderzoeken die duiden op illegale activiteiten.

Onze verplichtingen om informatie te verwijderen of het gebruik van informatie te blokkeren volgens de algemene wetten vanwege gerechtelijke of officiële bevelen, blijven onaangetast, zelfs in het geval van onze niet-verantwoordelijkheid volgens §§ 8 tot 10.

Als u problematische of illegale inhoud opmerkt, neem dan onmiddellijk contact met ons op zodat we de illegale inhoud kunnen verwijderen. U vindt de contactgegevens in de opdruk.

Het is een feit dat u zich geen zorgen hoeft te maken.

De auteur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid, nauwkeurigheid, tijdigheid, betrouwbaarheid en volledigheid van de informatie.

 

Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur voor materiële of immateriële schade als gevolg van toegang tot, gebruik of niet-gebruik van de gepubliceerde informatie, misbruik van de verbinding of technische storingen zijn uitgesloten.

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de pagina's of het volledige aanbod zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of definitief stop te zetten.

Aansprakelijkheid voor links op deze website

Onze website bevat links naar andere websites waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn. We zijn niet aansprakelijk voor gelinkte websites, aangezien we geen kennis hadden van illegale activiteiten, we dergelijke illegale activiteiten niet hebben opgemerkt en we zouden links onmiddellijk verwijderen als we ons bewust werden van illegale activiteiten.

Als u illegale links op onze website opmerkt, neem dan contact met ons op. U vindt de contactgegevens in de opdruk.

copyright melding

Alle inhoud van deze website (afbeeldingen, foto's, teksten, video's) vallen onder het copyright van de Bondsrepubliek Duitsland. Vraag het ons voordat u de inhoud van deze website verspreidt, reproduceert of gebruikt, bijvoorbeeld door deze opnieuw te publiceren op andere websites. Indien nodig zullen we het ongeoorloofde gebruik van delen van de inhoud op onze site juridisch vervolgen.

Neem contact met ons op als u op deze website inhoud aantreft die in strijd is met het auteursrecht.

Auteursrecht

De afbeeldingen, foto's en grafieken op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd.

De beeldrechten behoren toe aan de volgende fotografen en bedrijven:

  • Fotograaf Danny Tchi Photography

Het is een feit dat u zich geen zorgen hoeft te maken.

Het is een feit dat u zich geen zorgen hoeft te maken.

Verklaring gegevensbescherming

Gegevensbescherming datac

bottom of page